เราทำงานอย่างไร

แต่ละแผนกที่ HGR เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จโดยรวมของ บริษัท เราทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ผู้ซื้อ

ศูนย์รับแจ้ง

ศูนย์รับแจ้ง

กรมอีเบย์

อีเบย์

โลจิสติกขาเข้า

โลจิสติกขาเข้า

การควบคุมสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลัง

ซ่อมบำรุง

การบำรุงรักษา

การตลาด

การตลาด

การรับ

การได้รับ

กรมความปลอดภัย

ขาย

ขาย

การส่งสินค้า

การส่งสินค้า

ผู้ประกอบการโชว์รูม

โชว์รูม

ติดต่อ (ชื่อของตัวแทนฝ่ายขาย)
ชื่อของคุณ*
ที่อยู่อีเมล์ของคุณ*
ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ*
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ชื่อ บริษัท
จำนวนรายการ
ข้อความของคุณ*

ติดต่อ (ชื่อของตัวแทนฝ่ายขาย)
ชื่อของคุณ*
ที่อยู่อีเมล์ของคุณ*
ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ*
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
ชื่อ บริษัท
จำนวนรายการ
ข้อความของคุณ*